héérlijk eten laten bezorgen


Vul hieronder je postcode of adres in en bekijk het aanbod.
Kies jouw favoriete voedsel en krijg het snel en simpel bij je thuis bezorgd.

Privacy statement


Heerlijkbezorgen.nl is een maaltijd-bestelsite en opereert in Nederland via haar website heerlijkbezorgen.nl. Heerlijkbezorgen.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De bij de bestelling ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiële administratie.Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 17 januari 2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken


Heerlijkbezorgen.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Heerlijkbezorgen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Waarom we je gegevens gebruiken

Heerlijkbezorgen.nl verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing), om aan de restaurants de bezorggegevens van klanten te kunnen verstrekken, en om in het geval bestellingen niet bezorgd mochten worden eventueel aan de klant de betaling te retourneren. Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door jou opgegeven gegevens. Ook analyseert Heerlijkbezorgen.nl jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of oplossen van je klacht. Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. Soms vragen wij een andere partij om dit voor ons te doen.Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot [email protected]. Heerlijkbezorgen.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.Websites van derden

Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Heerlijkbezorgen.nl selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.Hoe lang we gegevens bewaren

Heerlijkbezorgen.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na je bestelling bewaard, tenzij Heerlijkbezorgen.nl op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.Delen met restaurants

Heerlijkbezorgen.nl verstrekt jouw gegevens (bestelling, voor- en achternaam, adres en telefoonnummer) aan de restaurants, zodat de restaurants jouw bestelling kunnen bezorgen. Restaurants zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.Delen met anderen (niet zijnde restaurants)

Heerlijkbezorgen.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Heerlijkbezorgen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Beveiliging

Heerlijkbezorgen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected].Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Contactgegevens

Adres hoofdvestiging:
Westwal 13
4461 CM Goes

Correspondentatieadres:
Westwal 13
4461 CM Goes
Email: [email protected]
Tel: 0113-700260 (di t/m vr 10.30 - 17.30 uur, za 11.00 - 16.30 uur)